Managementinformatie

Bij Phidra hechten wij groot belang aan het effectief en juist rapporteren en gebruiken van managementinformatie om onze cliënten optimaal te ondersteunen bij het sturen van hun onderneming. In dit kader maken wij gebruik van geavanceerde tools, waarbij Liquid een cruciale rol speelt voor het verkrijgen van actuele managementinformatie en het maken van (kasstroom)prognoses. Daarnaast zetten we PowerBI in voor diepgaande data-analyse, waarmee we waardevolle inzichten verschaffen.

Richting geven aan een bedrijf vereist niet alleen helder inzicht in de huidige prestaties, maar ook het vermogen om toekomstige doelen te bepalen. Met Liquid kunnen we de financiële koers van onze cliënten vormgeven door real-time informatie te integreren en zo de juiste strategische beslissingen te nemen. Hierbij speelt de mogelijkheid tot het maken van (kasstroom)prognoses een cruciale rol, waardoor ondernemers proactief kunnen inspelen op veranderingen in de markt en hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Met het opmaken van prognoses stelt de ondernemer doelen voor zijn onderneming, welke als sturingsmiddel kunnen worden gebruikt en geanalyseerd in vergelijking met de behaalde resultaten.

Met PowerBI kunnen onze PowerBI specialisten jouw data vanuit meerdere databronnen aan elkaar koppelen en daarmee op maat dashboards maken. Deze data geeft jou waardevolle informatie waar sturing kan worden gegeven aan de onderneming of strategische beslissingen kunnen worden genomen.

Kortom, in een tijd waarin informatie de sleutel is tot succes, bieden wij als Phidra de expertise en tools die nodig zijn om koers te varen naar financiële stabiliteit en groei. Door middel van Liquid en PowerBI geven wij niet alleen richting aan managementinformatie, maar helpen we onze cliënten ook bij het vaststellen van hun doelen en het succesvol varen van de gekozen koers.