Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord

In dit artikel is per thema een overzicht opgenomen van genoemde fiscale maatregelen. Let op! Houd er rekening mee dat de maatregelen nog niet vaststaan. Deze moeten namelijk eerst nog in wetsvoorstellen worden opgenomen en daarna door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Desondanks is het wel verstandig om hiervan reeds kennis te nemen…

Controleer uw definitieve aanslag IB 2023 op box 3

Controle definitieve aanslag Diende u al uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 in? Dan bestaat de kans dat u binnenkort al een definitieve aanslag IB 2023 van de Belastingdienst ontvangt. Het is verstandig om een definitieve aanslag IB altijd goed te (laten) controleren. Is deze bijvoorbeeld wel in overeenstemming met de door u ingediende aangifte? Of…

Wijziging inning fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting

Fijnstoftoeslag De fijnstoftoeslag bestaat sinds 2020 als onderdeel van de mrb voor personen- en bestelauto’s op diesel. De fijnstoftoeslag geldt voor de voertuigen die voor de meeste vervuiling zorgen vanwege de uitstoot van fijnstof. Hoeveel fijnstoftoeslag? Hoeveel fijnstoftoeslag u moet betalen, is afhankelijk van het soort voertuig en van het gewicht van het voertuig. Voor…

Handboek Loonheffingen 2024 weer beschikbaar

Wijzigingen en verduidelijkingen Het Handboek bevat alle wijzigingen in de loonheffingen ten opzichte van vorig jaar. Wijzigingen worden per hoofdstuk aangegeven. Zo is bijvoorbeeld de vrijstelling voor ov-kaarten verruimd. Ook zijn alle cijfers aangepast voor het jaar 2024 en is bijvoorbeeld aangegeven dat de AOW-gerechtigde leeftijd met twee maanden is verhoogd naar 67 jaar. Sommige…

Mogelijk extra verhoging kinderopvangtoeslag 2025

Middeninkomens De extra verhoging komt volgens de voorstellen van het kabinet met name ten goede aan de middeninkomens. Dit betekent dat huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200 erop vooruit zullen gaan als de plannen ongewijzigd doorgaan.  Beoogd doel Het kabinet wil voor genoemde inkomens de kosten van kinderopvang verlagen…

Fiscale gevolgen terugbetaling niet-aftrekbare lijfrentepremie

Lijfrentepremies Lijfrentepremies zijn onder strikte voorwaarden aftrekbaar. Daarbij gelden per jaar ook maximale bedragen die u in aftrek kunt brengen. Deze maximale bedragen zijn afhankelijk van de hoogte van uw pensioentekort, uitgedrukt in uw jaarruimte en uw reserveringsruimte. De jaarruimte is het pensioentekort dat u in het voorgaande jaar had. De jaarruimte 2024 is dus…